езиков сертификат TELC

 

 

            Системата TELC е съобразена с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през ХХІ-век за ориентация изцяло към практиката, валидност за страната и чужбина и приложимост не само в личния живот, но и на работното място. Трябва да се отбележи, че Европейските езикови сертификати са международно познати и признати сертификати. Те поставят акцент върху усвояването и сертифицирането на владеенето на чужд език в професионалната сфера, което ги прави особено интересни и за системата на професионалното образование и обучение.

Изпитните елементи се разработват от централизиран изпитен борд въз основа на публикувани учебни програми и планове. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат по един и същи начин съгласно стандартизирани процедури, като изпитните резултати се оценяват централизирано.

            TELC има за цел преди всичко да задоволи необходимостта от езикови познания за работното място. Германският институт е направил конкретни профили на компетентност според професията, длъжността и свързаните с нея служебни задължения.

            Европейските езикови сертификати са от изключителна важност за работещите в области, които изискват владеенето на чужд език, за работещите в области, в които съществува интензивен обмен на работници и специалисти, за кандидатстващите за работа в чужбина, за всички, които завършват професионални училища или степен на професионално обучение или за тези, които притежават езикови умения в различна степен, но нямат необходимия документ, който да ги доказва точно и да бъде официално признат у нас и в чужбина.

            Преди полагането на изпитите не се изисква подготовка по специална учебна програма. Сертификатите нямат срок на валидност. Съобразени са с изискванията на Общата европейска езикова рамка и както всички останали международно признати сертификати, могат да се прилагат в Досието на Европейското езиково портфолио, с което се представят в цялост както езиковите умения, така и областите, в които те са използвани. Изпитните резултати се оценяват и сертификатите се издават централизирано в Германия.

            Изпитните сесии се организират в партньорство с Дружество “Знание” - София.

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] [ Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142