ръководство

 

председател - инж. Юлия Йорданова

 

управителен съвет.

инж. Юлия Тодорова Йорданова - председател

Валя Минкова Минкова

Ваня Савова Бояджиева

Елина Светославова Петрова

Галина Димитрова Съйкова

Сергей Ангелов Борисов

 

контролен съвет

председател

 Георги Любомиров Панталеев

Валя Данчева Чалова

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] [ Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142