Регистрации

 

 

регистрирано на 16.10.1990 година по Закона за лицата и семейството от Плевенския окръжен съд.

През 2001 година е пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е в писано в Централния регистър на гражданските организации, осъществяващи общественополезна дейност.

лицензирано през декември 2003 година от Национална агенция за професионално образование и обучение.

През януари 2004 година регистрирано от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика  за предоставяне на социални услуги: домашен помощник, социален асистент, център за социална рехабилитация и интеграция.

През февруари 2005 година - разширение на лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение.

През октомври 2005 година лицензирано от Държавна агенция за закрила на детето  за предоставяне на социални услуги за деца  -Информационно - консултативен и обучителен център за деца и младежи със специфични потребности.

През октомври 2005 година разширени социалните услуги от Агенцията за социално подпомагане към МТСП - Информационно - консултативен и обучителен център за деца и младежи със специфични потребности.

През 2006 година - разширение на лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] [ Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142