Проект

“Знания за успешен бизнес”

Основна цел: Да повиши производителността на труда и намали безработицата в общините Червен бряг, Долна Митрополия и Долни Дъбник чрез предоставяне на специализирани консултантски услуги и бизнес обучения

 

МЯСТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Общини Долна Митрополия, Долни Дъбник и Червен бряг

 

ДЕЙНОСТИ:

Ø            РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА ЛИЦА

Ø            СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ

Ø        Трудово-правни въпроси

Ø        Предприемачество

Ø        Маркетинг и реклама

Ø        Разработване на предложения за финансиране от Структурните фондове

Ø        Управление на проекти

Ø      Развитие и ръководене на екип

 

Ø            ТЕМАТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

o         Юридически въпроси

o         Данъци и осигуровки

o         Счетоводство на фирмата

o        Взаимоотношения с банки. Заеми

o        Разработване на бизнес планове

 

Ø            ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ