Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен

 

 сутрешни

 дневни

 вечерни

 курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................

курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................
курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................

Проект "Знания за успешен бизнес" ] [ Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142