структура

 

 

Към Дружество "Знание" - Плевен функционират:

·   Център за професионално обучение и повишаване квали-   фикацията;

·   Компютърен учебно-информационен център

·   Център за следдипломна квалификация и специализации;

·   Информационно- консултантски център "ИКАР” (Информация - Консултация - Активизиране-Развитие);

·   Езикова школа;

 

 

Член на други организации

o Федерация на дружествата за разпространение на знания- София

o Съюз на българските фондации и сдружения – София

o  Център на нестопанските организации - Плевен

o  Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи – Плевен

o Сдружение “Плевенски обществен фонд “ЧИТАЛИЩА”

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] [ Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142