ПРОЕКТ “ДА ДАДЕМ ШАНС ЗА ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЖЕНИ

ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ”

 снимки от реализацията на проекта

 

Проектът е реализиран с финансовото съдействие на Делегацията на Европейската  комисия чрез Съюза на българските фондации и сдружения по програма ФАР – ЛИЕН – 2000 – 2001 година

Цел :

Преодоляване тенденциите на трайна безработица сред жените, намаляване натиска на пазара на труда и създаване условия за подобряване живота на населението в малкото селище.

Целеви групи

120 безработни жени с основно и средно образование на възраст от 25 до 45 години

Дейности

1. 6 мотивационни тренинга

2. 9 квалификационни курса

3. Бизнес консултации

4. Видеопокази по местната кабелна телевизия на научно - популярни филми със селскостопанска тематика

Постигнати  резултати

1. Придобиване на начална квалификация от 120 жени – пчелар, цветопроизводител, билкопроизводител и готвач

2. Създаване на 3 колективни фирми за производство на пчелен мед, цветя и сладкарски изделия

3. Насърчаване на семейния бизнес

 

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142