ПРИКЛЮЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

 

                         приключени дългосрочни курсове през  2005 година 

 

                                   курс” Помощник възпитател” снимки от курса

                                               проведен през периода декември 2004г - април2005 г

по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Долна Митрополия

                                   курс “Зеленчукопроизводство”

                                               проведен през периода април- юни 2005 година

по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Долна Митрополия

                                   курс “Оператор компютри”

                                               проведен в периода май- август 2005 година

                                               по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Плевен

                                   курс” Пчелари”

                                               проведен през периода юни- октомври 2005 година

по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Долна Митрополия

                                   курс” Пчелари”

                                               проведен през периода юни- октомври 2005 година

по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Никопол

                                   курс “Счетоводство”

                                               проведен през периода юли – октомври 2005 година

                                   курс “Социален работник”

                                               проведен през периода септември- ноември 2005 година

                                   курс “Оператор компютри”

                                               проведен в периода септември – ноември 2005 година

                                               по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Плевен

курс”Банково дело”

                                               проведен през периода септември – декември 2005 година

                                               по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Плевен

                                   курс” Сервитьор – барман”

                                               проведен в периода ноември 2005г- януари 2006г

                                               по завка на Дирекция “Бюро по труда” град Плевен

 

                                   приключени краткосрочни курсове през  2005 година 

Курсове по част от професията “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработка” - брой курса

Курсове по част от професията “Счетоводство на малката фирма” - брой курса

Курс “Билкопроизводство и билкосъбиране”

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] [ Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142