Курсове

приключили и настоящи курсове

Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] За нас ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Регистрация на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Дни на ученето през целия живот ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142