дни на ученето през целия живот – град Плевен

Снимки от проведените програми през 2004 и 2005 година

 

Програма – 2003 година

24 септември

10.00 – 10.30 часа

Радиопредаване “Учене през целия живот”

Популяризиране възможностите за учене през целия живот.

Популяризиране проявите “Дните на ученето през целия живот” в България и Плевен

Място: Радио “Плевен”

Организатори: Дружество “Знание” и Регионален инспекторат по образование – Плевен

 

24 - 26 септември

“Дни на отворени врати”

Общата европейска рамка за езиците и езиковото портфолио в България

Европейски компютърен сертификат “Xpert”

Предоставяне на материали , учебни програми, учебни пособия

Място: Дружество “Знание” – Плевен

Партньори: Дружество “Знание” – София, ИМС/СГНУ

 

7 – 11 октомври

 

Изложение “Учене през целия живот”

-панаир на местни образователни иституции, програми и услуги

два щанда в рамките на есенното изложение  “Партнер експо”

Организатори: Дружество “Знание”, Младежки образователен център, Училище “Европа”, Фонд “Читалища”

Партньор “Партнер експо” ООД – Плевен

 

8 октомври

10.30 – 13.00, зала “Плевен” - Плевен

Регионална кръгла маса на тема “ Достъпът до образование за групи в неравностойно положение. Образованието на възрастни и ромската общност”

Организатори: Дружество “Знание” – Плевен и Сдружение “Знание” – Ловеч

Партньори: Регионални инспекторати по образование – Плевен и Ловеч 

Ще участвуват представители на неправителствени организации и експерти от учебните заведения от Плевенска и Ловешка област

 

м. октомври

 

Двудневен семинар за преподаватели по история (в рамките на проект на ИМС/СГНУ)

Присъстват 25-30 учители от Плевенска област

Организатор: Регионален инспекторат по образование

Съорганизатори: ИМС/СГНУ и Дружество “Знание” – Плевен

Място: Клуб “Отворено общество” - Плевен

Датата ще се определи от ИМС/СГНУ

 

Програма – 2004 година

27 септември – 15 октомври – 9:00 – 12:00 / 14:00-17:00

“Дни на отворените врати”

Общата европейска рамка за езиците и езиковото портфолио в България

Европейски компютърен сертификат “Хpert”

Предоставяне на материали, учебни програми, учебни пособия

Място: Дружество “Знание” Плевен

18 октомври – 14:00

Пресконференция “Учене през целия живот”

Представяне на проявите “Дни на ученето през целия живот 2004” в България и Плевен

Място: Кафе “Европа”

22 октомври – 10:00

Кръгла маса “Възможности за предоставяне на образователни услуги в малките населени места”

Участници: Представители на местната власт, Регионален инспекторат по образование, Дирекции «Бюра по труда», директори на учебни заведения от селищата на областта, читалища, неправителствени организации.

Място: Зала “Ротари клуб” – хотел “Ростов” АД

Организатори:       Дружество “Знание” Плевен

                                   Регионален инспекторат по образование

29 октомври – 10:00

Кръгла маса “Междусекторното партньорство при обучението на възрастни”

Участници: Депутати, представители на местната власт, работодатели, Дирекции “Бюра по труда”, учебни заведения, неправителствени организации, участници в проект «Да се трудим заедно», финансиран от Европейската комисия

Място: Зала “Ротари клуб” – хотел «Ростов» АД

Организатори:       Дружество «Знание» Плевен

                                   Дирекция «Бюро по труда» Долна Митрополия

 

Програма – 2005 година

Кръгла маса на тема: “Качество на професионалните образователни услуги за възрастни”

Дата:               24 октомври 2005 година

Място:           Конферентна зала –Военен клуб

Начало:          10.30 часа

 

10.30

Откриване. Представяне на гостите и участниците

Презентация “Европейска инициатива “Дни на ученето през целия живот”

Валя Минкова –член на Управителния съвет

 на Дружество “Знание” – Плевен

Ръководител на Военен клуб

 

 

10.50

Презентация «Качество на образователните услуги за възрастни през погледа на обучаващите организации»

Юлия Йорданова – председател на Дружество «Знание»

 

11.00

Изказване «Качество на образователните услуги през погледа на специалистите от Дирекция «Бюро по труда» - Плевен

                                                                         Дирекция «Бюро по труда» - Плевен

11.10

Презентация «Европейски измерения при обучението на възрастни»

Доц. Милка Атанасова – преподавател в СУ «Св.св. Климент Охридски» , председател на Федерацията на дружествата за разпространение на знания – София, член на Управителния съвет на Европейската организация за обучение на възрастни

11.30

Презентация «Инструменти за самооценка качеството на професионалното образование и обучение»

Инж. Мария Антова – зам. председател на НАПОО

11.50

Дискусия

12.30

Коктейл

Програма – 2006 година

 

ДНИ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ, 2006

ПРОГРАМА – ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ” – ПЛЕВЕН

Контакти: Юлия Йорданова - Плевен,  ул. “Александър Стамболийски” № 1, офис 519, тел./факс: 064 / 801 142,GSM – 0888 590 038

 

КЛАСОВЕ “ИНТЕРНЕТ ЗА БАБИ И ДЯДОВЦИ”

Място на провеждане: Плевен, Компютърна зала на Дружество “Знание” – ул. “Александър Стамболийски” № 1, V етаж, зала 501

– 3 групи

Всяка група се обучава по 12 учебни часа в продължение на 3 дни. Състои се от по 8 души

График на учебните занятия

І група – 25 – 27 октомври – в момента се водят занятията

ІІ група – начало 30 октомври – 9.00 часа

ІІІ група – начало 06 ноември – 9.00 часа

Участници: Възрастни хора над 55 години, на които близките живеят в други градове в България и/или в чужбина

Партньор: Съюз на пенсионерите в България – клон Плевен

 

КРЪГЛА МАСА: “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ”

Място на провеждане: Конферентна зала на Военен клуб – Плевен, ул. “Дойран” № 77

Дата – 2 ноември 2006 година, от 10.30 часа

Кратка анотация:

Популяризиране възможностите за учене през целия живот като форма за преодоляване социалната изолация на хората от третата възраст

Разширяване партньорството с читалищата и местната власт от малкото селище

Участници:

10 кмета на малки селища, 10 секретари на читалища, 30 души от третата възраст, ръководствата на местни организации на пенсионерите от Плевенска област

Партньори: Съюз на пенсионерите в България – клон Плевен и Военен клуб - Плевен

 

 

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР – ТРЕНИНГ “ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ” (съвместно с Дружество “Наука и знание” – Пловдив)

Дата, място и час на мероприятието:

11-12 ноември 2006 г.  -  гр. Хисаря

Кратка анотация:

Усвояване нови форми на работа и повишаване уменията на преподавателите при обучение на възрастни.

Обсъждане на успешни практики при обучението на възрастни

Участници: по 10 обучители на възрастни от Плевенска и Пловдивска област

 

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] [ Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142