начало

|   Приключили курсове  |

Професионално обучение съгласно лицензия от НАПОО

Професии от първа квалификационна степен

Професии от втора квалификационна степен

Професии от трета квалификационна степен

 Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен

 сутрешни

 дневни

 вечерни

 курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................

курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................
курс ”Компютърна грамотност”- 45 учебни часа
 период на провеждане: ......................
 
цена: работещи 75 лв
 
безработни/ учащи – 55 лв
срок за записване: ...................

Професии от първа  квалификационна  степен

Back to top

Тапицер
Камериер
Шивач
Оператор на компютър
Озеленител
Събирач на горски плодове
Касиер
Работник в заведенията за хранене и развлечения
Строител
            Специалности:
    Помощник в строителството
    Дърводелец

Професии от втора квалификационна степен

Back to top

 

Фермер
Фризьор
Сервитьор- барман
Продавач- консултант
Сътрудник в малък и среден бизнес
Офис- секретар
Монтьор на енергийни съоръжения
Електромонтьор
Озеленител
Строител- монтажник
Лозаровинар
Монтьор на транспортна техника
Хлебар- сладкар
Строител

Специалности:
Зидария
Мазилки и шпакловки
Вътрешни облицовки и настилки
Вътрешни облицовки и настилки
Мозайки
Бояджийски работи

Готвач

Професии от трета квалификационна степен

Back to top 

Техник- животновъд
Социален работник
Хотелиер
Администратор в хотелиерството
Организатор на туристическа агентска дейност
Помощник-възпитател
Техник- растениевъд
Финансист
Счетоводител
Икономист- мениджър
Офис  мениджър
Ресторантьор

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142