последна актуализация: 10 март 2008 г.

ЗА НАС

НАЧАЛО ПРОЕКТИ

РЪКОВОДСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОДИНА

ОТЧЕТ 2005 ГОДИНА

ОТЧЕТ 2004 ГОДИНА

ОТЧЕТ 2003 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

еВРОПЕЙСКИ КОМПЮТЪРЕН СЕРТИФИКАТ

еВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ СЕРТИФИКАТ

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

снимки от състояли се проекти