Проекти

 

 приключили проекти с външно финансиране

Проект “Моят шанс за реализация”
Проект “Моята нова професия”
ПРОЕКТ “ПРОФИЛАКТИКА НА НАРКОМАНИИТЕ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В ПЛЕВЕНСКИЯ РЕГИОН”

ПРОЕКТ “ЛИЧНОСТОВА И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ДЕВОЙКИ С ОТКЛОНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИЕТО
/ДЕВИАНТНО/ от ТВУ “Христо Ботев”-с.Подем, Плевенска област”

ПРОЕКТ “ТРЕТИЯТ СЕКТОР – ПОСОКА 21 ВЕК”

ПРОЕКТ “ДА ДАДЕМ ШАНС ЗА ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЖЕНИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ”
ПРОЕКТ “ДЕЦАТА НА 21 век  и ОКОЛНАТА СРЕДА”
ПРОЕКТ “ДА СЕ ТРУДИМ ЗАЕДНО”

Проект "Romes in Europe"
Проектът е финансиран по програма Сократ, подпрограма Грундвиг 2 и реализиран през периода 2001 – 2003 година
Цел: Подпомагане социалната интеграция на малцинствата Място на реализация: Великобритания – град Нотингам, България – Плевенска област, Гърция – градовете Кавала и Верия, Полша – град Милец и Австрия – град Виена. За дейностите и резултатите от проекта вижте http://www.znanie.el-soft.com

Проект “Нов шанс за професионална реализация”

ЦЕЛ : придобиване на професионални умения, развитие на собствените способности и възможност за връщане на пазара на труда

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Безработни от община Червен бряг

ДЕЙНОСТИ:

·   мотивационни тренинги

·  професионално обучение с придобиване на квалификационна степен по специалност “Шивач”,

·   професионална трудова реализация в областта на шивашката промишленост
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

¨       усвоени умения за работа в екип, себепредставяне, умения за разрешаване на конфликти от 22 души

¨       усвоена нова професия и получени свидетелства за професионална квалификация от 22 безработни със средно образование

¨       осигурена трудова заетост на 12  бенефициенти

¨       подобрени условията на живот на безработни  лица от община Червен бряг

Проект “Знания за успешен бизнес”

Програма “Активни услуги на пазара на труда” Компонент «Подпомагане на малък бизнес» - Финансират: Световна банка и Република България

 

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142